Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ về: 1. Chiều tổng hợp 2. Các enzim tham gia 3. Thành phần tham gia 4. Số lượng các đơn vị nhân đôi 5. Nguyên tắc nhân đôi

Các phương án đúng là:         

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

2, 4.

D.

1, 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Sự nhân đôi của sinh vật nhân thực khác với sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ về : 2. các enzym tham gia ( số lượng enzyme tham gia nhân đôi ở sinh vật nhân thực nhiều hơn rất nhiều so với ở sinh vật nhân sơ). 4. số lượng các đơn vị nhân đôi : số lượng đơn vị nhân đôi ADN ở NST nhân thực cũng nhiều hơn nhiều so với ở sinh vật nhân sơ.  

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...