Sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta cần dựa trên cơ sở :

A.

Phát triển khoa học công nghệ và giáo dục – đào tạo.

B.

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp nhẹ và sản xuất hàng tiêu dùng

C.

Phát triển công nghiệp nặng

D.

Đầu tư mạnh cho giáo dục - đào tạo

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phát triển khoa học công nghệ và giáo dục – đào tạo.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...