Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ tiến hành toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

A.

Hội nghị Đà Lạt không thành công (18/5/1946).

B.

Hội nghị Phôngtennoblô.

C.

Pháp chiếm Hải Phòng (11/1946).

D.

Tối hậu thư của Pháp ngày 18/12/1946 đòi ta trao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

SGK trang 130 - Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước với ta thì thực dân Pháp vẫn ngang nhiên phá hoại, khiêu khích, giết hại nhiều đồng bào của ta. Đặc biệt, ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ của ta phải giải tán các lực lượng tự vệ chiến đấu,.         Đáp án đúng là D! 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...