Sự kiện nổi bật nhất trong đại cổ sinh là:

A.

sự sống từ chỗ chưa có cấu tạo tế bào đã phát triển thành đơn bào rồi đa bào.

B.

sự di chuyển của sinh vật từ dưới nước lên ở cạn.

C.

sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát.

D.

sự hình thành đầy đủ các ngành động vật không xương sống.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự di chuyển của sinh vật từ dưới nước lên ở cạn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...