Sự kiện nổi bật nhất trong đại cổ sinh là:

A.

sự sống từ chỗ chưa có cấu tạo tế bào đã phát triển thành đơn bào rồi đa bào.

B.

sự di chuyển của sinh vật từ dưới nước lên ở cạn.

C.

sự xuất hiện của lưỡng cư và bò sát.

D.

sự hình thành đầy đủ các ngành động vật không xương sống.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...