Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

A. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967
B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan năm 1999
C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976
D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...