Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

A. Hội nghị Băng Cốc ngày 8-8-1967
B. Hội nghị Băng Cốc Thái Lan năm 1999
C. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tháng 2 năm 1976
D. Hội nghị cấp cao Bali tháng 2 năm 1976
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...