Sự kiện nào đã ghi dấu vào lịch sử Việt Nam như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân

A.

Tháng 2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

B.

Tháng 7-1920 Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam

C.

Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son tháng 8-1925

D.

Ngày 19-6-1924 Phạm Hồng Thái thực hiện ám sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Diện(Quảng Châu) nhưng không thành anh đã hi sinh anh dũng trên dòng sông Châu Giang

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 19-6-1924 Phạm Hồng Thái thực hiện ám sát viên toàn quyền Đông Dương ở Sa Diện(Quảng Châu) nhưng không thành anh đã hi sinh anh dũng trên dòng sông Châu Giang

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...