Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Xô-Mĩ chấm dứt “chiến tranh lạnh” giữa 2 nước lớn?

A.

Quan hệ Xô-Mĩ ngày càng được cải thiện

B.

Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa tổng thống George Bus (Mĩ) và Goócbachóp tại đảo Manta vào năm 1989

C.

Xô-Mĩ tuyên bố giải trừ vũ khí hạt nhân

D.

Tất cả các sự kiện trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa tổng thống George Bus (Mĩ) và Goócbachóp tại đảo Manta vào năm 1989

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...