Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón nhận đồng minh vào trong cách mạng tháng Tám

A.

Hội nghị toàn quốc (13 – 15/8/1945)

B.

Đại hội quốc dân Tân Trào (16 – 18/8/1945)

C.

Hội nghị quân sự Bắc kỳ (5/1945)

D.

Câu A và B đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu A và B đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...