Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ đảng ta đã hoàn thành công việc chuẩn bị về chủ chương, đường lối cho cách mạng tháng Tám?

A.

Hội nghị TW lần thứ 6 (tháng 11/1939)

B.

Hội nghị TW lần 8 (tháng 5/1941)

C.

Hội nghị toàn quốc (13-15/8/1945)

D.

Đại hội quốc dân Tân Trào (16-18/8/1945)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hội nghị TW lần 8 (tháng 5/1941)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...