Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên?

A.

Tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản thứ ba.

B.

Viết bài cho báo Nhân dân.

C.

Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp“.

D.

Dự đại hội V của Quốc tế cộng sản.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...