Sự kiện đánh dấu công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác

A.

Tháng 2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

B.

Tháng 8-1925 công nhân Ba Son đấu tranh

C.

Năm 1920 công nhân Sài Gòn-Chợ Lớn thành lập Công hội(bí mật) do Tôn Đức Thắng đứng đầu.

D.

Năm 1922 công nhân và viên chức các cơ sở công thương của tư nhân Bắc kì đòi chủ tư bản Pháp cho họ nghỉ ngày chủ nhật có trả lương

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tháng 8-1925 công nhân Ba Son đấu tranh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...