Sự khác nhau về tỉ lệ kiểu hình ở đời F1 và F2 trong lai 1 tính trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn do:

A.

Số lượng cá thể thu được không đủ lớn.

B.

Do mức độ lấn át của gen trội với gen lặn khác nhau.

C.

Do chịu ảnh hưởng của môi trường sống khác nhau.

D.

Do sự tương tác của các gen trong nhân với tế bào chất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do mức độ lấn át của gen trội với gen lặn khác nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...