Sự khác biệt rõ rệt nhất về dòng năng lượng và dòng vật chất trong hệ sinh thái là:

A.

Các chất dinh dưỡng được sử dụng lại, còn năng lượng thì không.

B.

Năng lượng được sử dụng lại còn các chất dinh dưỡng thì không.

C.

Các cơ thể sinh vật luôn cần chất dinh dưỡng nhưng không phải lúc nào cũng cần năng lượng.

D.

Các cơ thể sinh vật luôn luôn cần năng lượng, nhưng không phải lúc nào cũng cần chất dinh dưỡng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các chất dinh dưỡng được sử dụng lại, còn năng lượng thì không.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...