Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?

A.

Hiện tượng cộng hưởng điện.

B.

Hiện tượng từ hoá.

C.

Hiện tượng cảm ứng điện từ.

D.

Hiện tượng tự cảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...