Sự hình thành các hợp chất hữu cơ trong giai đoạn tiến hóa hóa học tuân theo quy luật nào?

A.

Vật lí học.

B.

Hóa học.

C.

Vật lí học và hóa học.

D.

Sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật lí học và hóa học.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...