Sự hạn chế số lượng cá thể của con mồi là những ví dụ về:

A.

cân bằng sinh học.

B.

cân bằng quần xã.

C.

nhịp sinh học.

D.

khống chế sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

khống chế sinh học.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...