Sự hạn chế số lượng cá thể của con mồi là những ví dụ về:

A.

cân bằng sinh học.

B.

cân bằng quần xã.

C.

nhịp sinh học.

D.

khống chế sinh học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...