Sự giống nhau giữa các dạng năng lượng: cơ năng, hoá năng, điện năng là

A.

đều tồn tại ở dạng thế năng.

B.

đều tồn tại ở dạng động năng.

C.

đều có hai trạng thái tồn tại là thế năng và hoạt năng.

D.

đều tích trữ ở dạng ATP.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đều có hai trạng thái tồn tại là thế năng và hoạt năng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...