Sự gia tăng chất dinh dưỡng trong các hồ làm giảm hàm lượng ôxi tới mức nguy hiểm. Lí do chính dẫn đến làm giảm mạnh lượng ôxi là:

A.

có sự tiêu thụ ôxi của thực vật trong nước ăn chất dinh dưỡng.

B.

có sự tiêu thụ ôxi của cá trong nước ăn chất dinh dưỡng.

C.

có sự ôxi hóa nitrat và phôtphat.

D.

có sự gia tăng số lượng của sinh vật phân hủy tiêu thụ ôxi.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...