Sử dụng lũy thừa với số mũ nguyên của 10 để biểu diễn một số thì số 3410,03 được viết thành:

A.

3410,03 = 3.104 + 4.103 + 1.102 + 3.10-2

B.

3410,03 = 3.103 + 4.102 + 1.10 + 3.10-1

C.

3410,03 = 3.103 + 4.102 + 1.10 + 3.10-2 

D.

3410,03 = 3.103 + 4.102 + 1.10 + 3.10-3 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sử dụng lũy thừa với số mũ nguyên của 10 để biểu diễn một số thì số 3410,03 được viết dưới dạng:

3410,03 = 3.103 + 4.102 + 1.10 + 3.10-2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...