Sự chuyển trạng thái nào sau đây có một nguyên tử hiđrô phát xạ phôtôn có tần số cao nhất?

A.

n = 1 đến n = 2.

B.

n = 2 đến n = 1.

C.

n = 2 đến n = 6.

D.

n = 6 đến n = 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

n = 2 đến n = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...