Sự biến động số lượng cá thể của quần thể cá cơm ở vùng biển Pêru liên quan đến hoạt động của hiện tượng El-Nino là kiểu biến động:

A.

theo chu kì mùa.

B.

theo chu kì nhiều năm.

C.

không theo chu kì.

D.

theo chu kì tuần trăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

theo chu kì nhiều năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...