Sự biến đổi của dòng điện trong một mạch điện theo thời gian được cho trên hình vẽ. Gọi suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 1 (s) là , từ 1 (s) đến 3 (s) là . Hệ thức nào sau đây là đúng?

                          

A.

= .

B.

= 2.

C.

= 3.

D.

= .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

= 2.

Ta có: || = L = 2L.

         || = = L.

Từ đó: || = 2||. Do i giảm nên cùng dấu . Vậy = 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...