Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?

 

A.

A. Cơ học

B.

B. Vật lí

C.

C. Hóa học 

D.

  D. Xã hội

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...