Sự ăn mòn điện hoá xảy ra các quá trình:

A.

Oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.

B.

Khử ở cực dương và sự oxi hoá ở cực âm.

C.

Oxi hoá ở cực âm.

D.

Oxi hoá ở cực dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khử ở cực dương và sự oxi hoá ở cực âm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...