Sóng truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước sóng 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu?

A.

Tăng thêm 420 Hz.

B.

Tăng thêm 540 Hz.

C.

Giảm bớt 420 Hz.

D.

Giảm bớt 320 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tăng thêm 540 Hz.

Để có bước sóng bằng 0,5 m thì tần số phải là: f =  = 720Hz.

Vậy cần phải tăng tần số một lượng là: 720 - 180 = 540 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...