Sóng phản xạ:

A.

Luôn luôn bị đổi dấu.

B.

Luôn luôn không bị đổi dấu.

C.

Bị đổi dấu khi bị phản xạ trên một vật cản cố định.

D.

Bị đổi dấu khi bị phản xạ trên một vật cản di động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bị đổi dấu khi bị phản xạ trên một vật cản cố định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...