Sóng ngang truyền được trong các môi trường:

A.

Rắn.

B.

Khí.

C.

Mặt thoáng chất lỏng.

D.

Rắn, bề mặt chất  lỏng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong lí thuyết đã nói sóng cơ truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí. Sóng cơ lại gồm

 + Sóng ngang : Chỉ truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

+ Sóng dọc: truyền trong rắn, lỏng, khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...