Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài m.
B. vài chục km.
C. vài km.
D. vài chục m.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...