Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài m.
B. vài chục km.
C. vài km.
D. vài chục m.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...