Sóng lan truyền dọc theo một sợi dây cao su với vận tốc 2 m/s và tần số 5 Hz. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây đồng thời qua vị trí cân bằng và đi ngược chiều nhau bằng:

A.

0,4 m.

B.

1 m.

C.

0,2 m.

D.

0,8 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,2 m.

Bước sóng của sóng trên sợi dây: λ =  = 0,4 m.

Theo đầu bài: hai điểm trên sợi dây đồng thời qua vị trí cân bằng và đi ngược chiều nhau dao động ngược pha nhau nên khoảng cách ngắn giữa chúng bằng nửa bước sóng, tức là bằng 0,4 : 2 = 0, 2 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...