Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li:

A.

Sóng dài.

B.

Sóng trung.

C.

Sóng ngắn.

D.

Sóng cực ngắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sóng cực ngắn.

Sóng điện từ có khả năng xuyên qua tầng điện li là sóng cực ngắn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...