Sóng điện từ có tần số f = 300(MHz) là:

A.

Sóng dài.

B.

Sóng trung.

C.

Sóng ngắn.

D.

Sóng cực ngắn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sóng cực ngắn.

Sóng điện từ có tần sổ f= 300(MHz) là sóng cực ngắn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...