Sóng điện từ có tần số f = 300(MHz) là:

A.

Sóng dài.

B.

Sóng trung.

C.

Sóng ngắn.

D.

Sóng cực ngắn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...