Sóng của nước trên mặt hồ có bước sóng là λ, đi qua một chiếc neo tàu đậu cách đó 5,50 m trong thời gian 1,25 s. Vận tốc của sóng là:

A.

v = 0,25 m/s.

B.

v = 4,40 m/s.

C.

v = 6,25 m/s.

D.

Không tính được.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...