Sóng của nước trên mặt hồ có bước sóng là λ, đi qua một chiếc neo tàu đậu cách đó 5,50 m trong thời gian 1,25 s. Vận tốc của sóng là:

A.

v = 0,25 m/s.

B.

v = 4,40 m/s.

C.

v = 6,25 m/s.

D.

Không tính được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

v = 4,40 m/s.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...