Sóng cơ học là:

A.

Những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.

B.

Sự lan truyền một năng lượng xác định trong không gian chứ không phải trong môi trường vật chất.

C.

Sự lan truyền một lượng vật chất xác định trong không gian.

D.

Sự lan truyền dao động trên bề mặt môi trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Những dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong môi trường vật chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...