Sông Amadôn là sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới do

A.

có diện tích lưu vực lớn

B.

phần lớn diện tích lưu vực nằm ở khu vực xích đạo và cận xích đạo

C.

có rất nhiều phụ lưu lớn  

D.

tất cả các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...