Sông Amadôn là sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới do

A.

có diện tích lưu vực lớn

B.

phần lớn diện tích lưu vực nằm ở khu vực xích đạo và cận xích đạo

C.

có rất nhiều phụ lưu lớn  

D.

tất cả các ý trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...