Sóng âm không truyền qua được:

A.

Chất rắn.

B.

Chất lỏng.

C.

Chất khí.

D.

Chân không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chân không.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...