Sóng âm được gọi là âm nghe được có tần số khoảng

A.

trên 20000 Hz.

B.

từ 16 Hz đến 20000 Hz.

C.

dưới 16 Hz.

D.

trên 2000 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Âm nghe được có tần số 16 Hz đến 20000 Hz

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...