Số hạng không chứa img1 trong khai triển img2 là:                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Số hạng tổng quát của khai triển img1 là img2 img3 

Số hạng không chứa img4 ứng với img5 

Vậy số hạng không chứa img6 là img7  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...