Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số img1 là :  

A.

0.

B.

1.

C.

2.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giải img1=img2                img3 ;img4.

Vậy hàm số trên có 2 tiệm cận ngang.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...