Số điểm cực trị của hàm số img1 là ?  

A.

0

B.

1

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1. img2. img3img4img5. Bảng biến thiên     Vậy: Hàm số đã cho có img6 cực trị. 

Vậy đáp án đúng là B.       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...