Số cực trị của đồ thị hàm số img1 là ? 

A.

1.

B.

2.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1và img2. Do đó hàm số có hai điểm cực trị img3 số cực trị của hàm số là img4  .

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...