So với tổng khối lượng của các nuclôn, khối lượng của hạt nhân:

A.

Lớn hơn.

B.

Bằng.

C.

Nhỏ hơn.

D.

Đôi khi lớn hơn, đôi khi nhỏ hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nhỏ hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...