So với tổng khối lượng của các nuclôn, khối lượng của hạt nhân:

A.

Lớn hơn.

B.

Bằng.

C.

Nhỏ hơn.

D.

Đôi khi lớn hơn, đôi khi nhỏ hơn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...