So với toàn quốc thì diện tích Đồng bằng sông Cửu Long chiếm?

A.

10,5%.

B.

11,4%.

C.

12%.

D.

13,8%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...