So với năm 2005 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa của xã hội vào năm 2003 tăng:

A.

Hơn 2,4 lần.

B.

Hơn 2,5 lần.

C.

Hơn 3,2 lần.

D.

Hơn 3,9 lần.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...