So với năm 2005 thì tổng mức bán lẻ hàng hóa của xã hội vào năm 2003 tăng:

A.

Hơn 2,4 lần.

B.

Hơn 2,5 lần.

C.

Hơn 3,2 lần.

D.

Hơn 3,9 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hơn 3,9 lần.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...