So với một số nước trong khu vực và trên thế giới, tài nguyên khoáng sản nước ta:

A.

Phong phú về thể loại, phức tạp về cấu trúc và khả năng sử dụng, hạn chế về tiềm năng.

B.

Phong phú về thể loại, đa dạng về loại hình, rất khó khăn trong khai thác.

C.

Phong phú về thể loại, nhưng hạn chế về trữ lượng, khó khăn quản lí.

D.

Phong phú về thể loại, có nhiều mỏ có trữ lượng và chất lượng tốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phong phú về thể loại, phức tạp về cấu trúc và khả năng sử dụng, hạn chế về tiềm năng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...