So với diện tích tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng, diện tích đất nông nghiệp chiếm:         

A.

58,9%.

B.

57,9%.

C.

56,9%.

D.

55,9%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...