So với cả nước thì tiềm năng thủy điện của hệ thống sông Đồng Nai chiếm khoảng:

A.

12%.

B.

19%.

C.

30%.

D.

37%.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...