So với cả nước thì đàn trâu ở Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm:

A.

1/2.

B.

4/5.

C.

Hơn 1/3.

D.

1/2 hoặc 4/5 và hơn 1/3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hơn 1/3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...