Số tiền 58 000 000 đ gửi tiết kiệm trong 8 tháng thì lãnh về được 61 329 000 đ. Lãi suất hàng tháng là:           

A.

0,8%.

B.

0,6%.

C.

0,5%.

D.

0,7%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 (q là lãi suất) img2 

 

Đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...