Số tập hợp con có img1 phần tử của một tập hợp có img2 phần tử là  

A.

img1 

B.

img1 

C.

7

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Chọn ba phần tử trong tập hợp bẩy phần tử để tạo thành một tập hợp mới là tổ hợp chập ba của bẩy phần tử img1.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...