Số tập con của tập img1 là

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  Số tập con không chứa phần tử nào của tập img1 là img2 Số tập con chứa 1 phần tử của tập M là img3 Số tập con chứa 2 phần tử của tập M là img4 Số tập con chứa 3 phần tử của tập M là img5 Vậy số tập con của tập img6 là img7. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...